Jeśli brak MENU zresetuj stronę (javascript)

rys
 

Memoria gratum facit - O wdzięczności stanowi pamięć ( Seneka )

   Preyss Preis Preiss Prejs Poeplau Pierzchalski Kotewicz  -  Bendig Derkowski Adamski - Piltz Pilc Wagner Małek Secomski  -  Szmidla Pusz Sitek Kołaczkowski Sobczak * oraz inne *

  Galeria wszystkich zdjęć rodzinnych  

 Strona rodziny P i l t z  Strona rodziny S z m i d l a
 ***
 Dedykowana jest naszym bliskim,
 tym, którzy przed nami byli
 tym, którzy żyją obok nas
 i tym, którzy zostaną,
 kiedy my odejdziemy ...
 ***
 Wszystkim gościom życzymy
 miłych wspomnień,
 wpisujcie się dalej w histori tego rodu
 i bądźcie szczęśliwi,
 Bowiem szczęście ukrywa się w rodzinie.
 Strona rodziny P r e y s s , Preiss , Preis  Strona rodziny B e n d i g
 Strona rodziny Wagner  Strona rodziny Pusz  Strona rodziny D e r k o w s k i  Strona rodziny A d a m s k i
K o n t a k t :    list do Administratora  
 Wyszukiwarka rodzinna i nie tylko 

 

 

Od powstania strony mineło :  dni